صادق هدایت و مرگ نویسنده
صادق هدایت و مرگ نویسنده

صادق هدایت و مرگ نویسنده

نشر مرکز
قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ ریال

تک نگاری صادق هدایت و مرگ نویسنده که نام خود را به مجموعه حاضر بخشیده، آثار هدایت را از دیدگاه این نظریه های تازه بررسی می کند. به دنبال آن، پنج مقاله دیگر درباره هدایت آمده که هر یک به بررسی گوشه ای از زندگی و شخصیت و آثار هدایت می پردازند و راهی به دنیای کم شناخته ذهن این نویسنده برجسته معاصر می جویند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین