صاحب دل
صاحب دل

صاحب دل

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

آنکس که زبان رمز آموخته است
پیشِ خردش چو شمع افروخته است
اُستاد ازل جامة فردِ احدی
بر قامت میم احمدی دوخته است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین