شلتاق
شلتاق

شلتاق

نشر چشمه
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

چشمه مست است ولی فرصت خوش‏نوشی نیست
ای تن تازه جهان جای هم‏آغوشی نیست

دست از عربده بردار که در گوش فلک
نعره‏ای نیست که شرمنده‏ی خاموشی نیست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین