شفیعی کدکنی
شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

نشر نگاه
قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

بی مهری او بود که چون غنچه‌ی پاییز
هرگز به دم عقده گشایی نرسیدیم
ای خضر جنون ! رهبر ما شو که در این راه
رفتیم و سرانجام
به جایی نرسیدیم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین