شش کلاه تفکر
شش کلاه تفکر

شش کلاه تفکر

نشر قطره
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب راهنمایی برای تفکر کردن است و پر فروش ترین کتاب در سطح بین المللی این کتاب بر پایه ی تجارب ده ها هزار نفر اصلاح و به روزرسانی شده است. نیاز به روش شش کلاه بر این مبناست که مغز چطور در مواجهه با حالت های تفکر تغییر میکند .روش شش کلاه هر مسئله ی شخصی را از میان بر می دارد و فرآیند تفکر بدون شخصی نگری را پیش میبرد.تفکر با روش شش کلاه به سرعت جایگزین تمامی روش ها در سراسر جهان خواهد شد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین