شبیه عکس شده بودیم
شبیه عکس شده بودیم

شبیه عکس شده بودیم

نشر مایا
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

انگار از هر لباسش فقط یک دست توی دنیا بود، لباس هایی که انگار فقط برای او دوخته شده بودند. گاهی وقتی نبود آن ها را می پوشیدم و توی آینه با جانانم حرف می زدم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین