سیگارم را شبیه شما نمی کشم
سیگارم را شبیه شما نمی کشم

سیگارم را شبیه شما نمی کشم

نشر مایا
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

بانوی چنگیزی خلاصم کن
چنگی بزن بر روح بیمارم
این شغر سرماخورده را دریاب
لبریزم از یک دوستت دارم

ار انتهای این خیابان رفت
تنهای تنها زیر باران رفت
پلکی زد و برق نگاهش را
دزدید و با چشمان گریات رفت

بی او تمام عمر پاییز است
این آسمان از عصه لبریز است
بیچاره فرهاد آب می کوبد
شیرین همیشه سهم پرویز است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین