از سیب ها بپرس
از سیب ها بپرس

از سیب ها بپرس

نشر سوره مهر
قیمت: ۵۹,۰۰۰ ریال

تو را از دست دادم، آی آدم‌های بعد از تو!
چه کوچک می‌نماید پیش تو غم‌های بعد از تو

تو را از دست دادم، تو چه خواهی‌کرد بعد از من؟
چه خواهم کرد بی‌ تو با چه خواهم‌های بعد از تو؟

تو را از دست دادم از همین زخم است، می‌بینی؟
دهانش را نمی‌بندند مرهم‌های بعد از تو

«تو را از یاد خواهم برد کم کم» بارها گفتم
به خود کی می‌رسم... اما به کم کم‌های بعد از تو؟

بیا، برگرد، با هم گاه... با هم راه... با هم... آه!
مرا دور از تو خواهد کشت «باهم»های بعد از تو...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین