سو قصد به ذات همایونی
سو قصد به ذات همایونی

سو قصد به ذات همایونی

نشر چشمه
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

این رمان از نظر محتوایی، تاریخی است و جولایی با نوشتن آن، نگاهی نو به مفهوم تاریخ در داستان نویسی ایران داشته است. این رمان روایت اعضای یک جریان مارکسیستی در سال های استبداد محمدعلی شاه قاجار است. این گروه در تهران هستند و تلاش نافرجامی که برای ترور شاه می کنند، بهانه ای برای اعمال سرکوب گرانه او می شود.
نویسنده در این رمان با استفاده از خیال خود و تاریخ نگاری شخصی اش، فضایی را خلق کرده که بیم و هراس، تنهایی و روحیات انقلابی و آزادی خواهی در آن مشهود است. از جمله شخصیت هایی که در این رمان حضور دارند، می توان به استالین و صادق هدایت اشاره کرد. برخی از اتفاقات و سرنوشت هایی که در این رمان می خوانیم، در تاریخ رسمی ثبت نشده اند.

برشی از متن:
شاخصه ی بارز تمام خیابان های شهر و مملکت گِل بود. همه چیز در گِل فرو رفته بود یا قرار بود فرو برود. آدم ها ، سیاست ، شاه. چرخ مملکت قرن ها بود در گِل می چرخید. برای همین بیشتر اوقات نمی چرخید‌، به غیر از چند خیابان اصلی سنگ فرش شده ، بقیه خیابان ها ، تابستان و پاییز در غبار گم می شد و زمستان و بهار در گل و لای غرق.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین