سوخته از یخ
سوخته از یخ

سوخته از یخ

نشر نی
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

بخشی از نمایشنامه:

این چیزی که با اون مواجه شدی عشق نیست. اون‌قدرها که باید رنج نداره؛ خون نداره؛ خشونت نداره؛ تاریکی نداره.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین