سهیلا و کوچه های بی سنگر
سهیلا و کوچه های بی سنگر

سهیلا و کوچه های بی سنگر

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب " سهیلا و کوچه های بی سنگر " روایتی حقیقی از روزهای جنگ و خون در اهواز است که توسط خانم رها الماسی به تحریر در آمده است.روایت هایی خواندنی که مولف همه ی واقعیات روزهای آژیر و تفنگ و خون را به چشم دیده و لمس کرده.این کتاب در ۱۱۹ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر درر سال ۹۷ به چاپ رسیده.متن زیر از داخل کتاب انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
همه ی ما دور جسد پدربزرگ جمع شدیم و گریه كردیم ؛
چهره ی فرتوت و آفتاب سوخته ی پدربزرگ در نور مهتاب نورانی بنظر می رسید
و گردش سالها مرارت و سختی ای را كه كشیده بود را بیشتر نشان می داد...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین