سنگر و قمقمه های خالی
سنگر و قمقمه های خالی

سنگر و قمقمه های خالی

نشر نیلوفر
قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب سنگر و قمقمه های خالی مجموعه ای از داستان های کوتاه است. می توان برخی از داستان های این کتاب را به عنوان بهترین نمونه های داستان کوتاه در ادبیات فارسی دانست.
داستان "با کمال تأسف که به ابوالحسن نجفی تقدیم شده است" یکی از نمونه های دل انگیز این مجوعه است. برخی دیگر از داستان های این مجموعه هم به لحاظ دستاورد ساختاری شان قابل تامل اند، مثل داستان عافیت که ساختاری اپیزودیک دارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین