سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود

نشر ترنجستان
قیمت: ۵۳۰,۰۰۰ ریال
به دلیل تغییرات قیمت و به روزرسانی سایت، ثبت سفارش به مدت 10 روز امکان پذیر نیست.
از همراهی و محبت شما سپاسگزاریم

ترجمه ی گزیده ی شعرهای ناظم حکمت، شاعر ترک۸۸ صفحه


سرم را
نه ظلم می تواند خم کند
نه مرگ
نه ترس
سرم
فقط برای بوسیدن دست های تو
خم می شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین