ساختار نحوی زبان شعر امروز
ساختار نحوی زبان شعر امروز

ساختار نحوی زبان شعر امروز

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی زبان و تغییرات و دگرگونی‌های آن در ساختار نحوی زبان شعر امروز
قالب :سایر
نوع :شعر بزرگ سال
تعداد صفحه :۱۸۴
سال نشر :۹۴
نوبت چاپ :۱

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین