زندگی من و دو داستان دیگر
زندگی من و دو داستان دیگر

زندگی من و دو داستان دیگر

نشر امیرکبیر
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

یکی از قوی‌ترین داستان‌های آنتوان چخوف مربوط به سال‌های پس از قتل آلکساندر دوم که دگرگونی شدیدی در وضع اجتماعی روسیه پدید آمد.در این داستان چخوف احساس تلخ و بدبینی و البته همراه با امید به آینده را ترسیم می کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین