زخم زیبایی
زخم زیبایی

زخم زیبایی

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

در شعر ابراهیم امینی جدا از زندگی و مسائل مردم افغانستان امروز، اصطلاحات، واژگان و مَثَل‌های بسیاری هم می‌توان یافت که بومیِ کشورش است و برگرفته از زبان فارسی افغانستان. در عین حال او از رهیافت‌های شعر فارسی و زبان فارسی در ایران هم بی‌بهره نمانده و از این روی شعرش از همه ظرفیت‌های زبانی این قلمرو وسیع بهره می‌گیرد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین