رویای چرمینه
رویای چرمینه

رویای چرمینه

نشر آثار برتر
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب " رویای چرمینه " نخستین اثر امین دهداریان می باشد که داستان سه نوجوان کنجکاو و کنشگر را روایت می کند که برای پیدا کردن یک شی باارزش و مرموز به بیابان می روند و ...
متن زیر از همین مجموعه انتخاب ده است که باهم می خوانیم:
سلطان گفت بخاطر همین اینجام. بعد سلطان رو به پدرم کرد و گفت چون ممکنه این آخرین لحظات ارتباط با سیاوش باشه خواستم که مادرش هم بیاد اینجا. پدرم گفت یعنی، ولی جرأت تمام کردن حرفش را نداشت. سلطان گفت هر چیزی ممکنه فعلاً نیاز به داخل چاه رفتن نیست، صبر می‌کنیم مادر سیاوش بیاد. پدر بزرگ رسید در خونه، مادرم آمد دم در، پدربزرگ گفت آماده شو باید بریم ونستان. همونجایی که سیاوش رفته. مادرم آرام گریه می‌کرد. رفت نرگس را که خوابیده بود بغل کرد و آورد گذاشتن صندلی عقب ماشین. پدربزرگ راه افتاد و سر راه دم در خانۀ خودش نرگس رو تحویل خدیجه خانم دادن.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین