روضه در تکیه پروتستان ها
روضه در تکیه پروتستان ها

روضه در تکیه پروتستان ها

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

شعرهای این کتاب را می‌توان از شعرهای اجتماعی و حتی گاه سیاسی این شاعر دانست، آثاری که بیش از هرچیزی، موضع محتوایی‌شان خود را نشان می‌دهد. در واقع این کتاب را باید شکوائیۀ شاعر نسبت به اوضاع زمانه دانست، شکوائیه‌ای که در عین برش و تندی محتوا، از هنرمندی‌های شعری نیز هیچ دور نیفتاده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین