روسری باد را تکان میداد
روسری باد را تکان میداد

روسری باد را تکان میداد

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

برگزیده‌ی دومین جشنواره شعر فجر
قالب :غزل
نوع :شعر بزرگ سال
موضوع :اجتماعی
تعداد صفحه :۹۶
سال نشر :۹۱
نوبت چاپ :۶

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین