روزی که برف سرخ ببارد
روزی که برف سرخ ببارد

روزی که برف سرخ ببارد

نشر مرکز
قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ ریال

شمس لنگرودی مجموعه ای از برترین تک بیت های ادبیات کهن را در یک کتاب منتشر می کند. این شاعر بخشی از بهترین تک بیت های ادبیات کهن را که در طی سالیان دراز استخراج کرده، با بازبینی و دوباره خوانی، در قالب کتابی با عنوان «روزی که برف سرخ ببارد» به چاپ می رساند. به گفته ی شمس، عنوان کتاب برگرفته از این بیت صائب است که می گوید: روزی که برف سرخ ببارد از آسمان / بخت سیاه اهل هنر سبز می شود. او با اشاره به این که انتخاب این نام آگاهانه بوده، علت آن را این گونه توضیح می دهد که قصدش این بوده که توجه را به سمت بیت هایی که در شعر ایران بوده؛ اما خیلی مورد توجه قرار نگرفته اند، منعطف کند. این پژوهشگر که پیش تر نیز «گردباد شور جنون» (سبک هندی و کلیم کاشانی) را منتشر کرده، در کتاب جدیدش بیش تر به سراغ شاعران سبک هندی و مکتب وقوع رفته و به جمع آوری شاه بیت های آن ها پرداخته؛ شاعرانی همچون: صائب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب آملی، غنی کشمیری، ناصرعلی سهرندی، عرفی شیرازی، ظهوری ترشیزی و بیدل دهلوی. به اعتقاد شمس، حافظ و مولانا و شاعرانی از این دست از جمله شاعرانی هستند که همه آن ها را می خوانند و توجه به شعرشان زیاد است؛ بنابراین او در این کتاب به سراغ شاعران و شعرهای مغفول مانده رفته و به نوعی خواسته تا مخاطبان کتابش به خواندن این شعرها بپردازند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین