روزگار من و شعر
روزگار من و شعر

روزگار من و شعر

نشر نگاه
قیمت: ۴۲۵,۰۰۰ ریال

«روزگار من و شعر» روزگار کسی است که از ۹ سالگی نفسش با شعر گره خورده تا امروز که ۷۶ ساله است. این کتاب شامل ۶۳ روایت از زندگی محمد علی بهمنی است که به همت احمد امیرخلیلی گردآوری و تنظیم شده و توسط نشر نگاه به چاپ رسیده است.

از متن کتاب:
«دلم برای خودم تنگ می‌‌شود، آری!» من فکر می‌کنم در تمام عمرم اگر یک حرف راست گفته باشم همین است. انسان همیشه باید از خودش باخبر باشد. انسان باید بپذیرد که تحت هر شرایطی از خودش خبر بگیرد و خبر داشته باشد؛ آن هم انسان امروزی که هم احتیاج همیشگی به جنون دارد و هم احتیاج جنون‌آور به خبری! من، «محمدعلی» گاهی دلم برای «محمدعلی» تنگ می‌شود. اینکه بگویم کدام‌یک از این دو، آن واقعیِ من است غیرممکن به نظر می‌آید. یک نفر از من کسی است که هستم و دیگری کسی که باید باشم. فاصله میان این دو نفر را شعر به گونه‌ای پر کرده است که هیچ ردّی از مرز این دو، مشخص نیست. این فاصله‌‌‌ای نیست که بگویم شعرِ من پر کرده است؛ چراکه شعر از آنِ من نیست؛ من متعلق به شعر هستم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین