رقص گراز
رقص گراز

رقص گراز

نشر کوله پشتی
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

بخشی از کتاب:
نمی دانستی بهشت زهرا شب ها شلوغ تر از روزهاست؟ آنقدر شلوغ که هیچ کس حواسش نیست دوروبرش چه می گذرد. هرکسی کار خودش را می کند. شوهری می خواهد آخرین بوسه را از جوانش که تازه توی تصادف کشته شده بگیرد؛ پسری می خواهد اثر انگشت پدر متوفی را بزند پای وصیت نامه ی ساختگی اش؛ مردی می خواهد توپ مورد علاقه ی پسر بچه اش را که در اثر سرطان مرده کنارش بگذارد؛ و هزار و یک کار دیگر. همه نیمه های شب با یک بیل و کلنگ از تاریکی در می آیند و صبح نشده با همان بیل و کلنگ در تاریکی ناپدید می شوند. آب هم از آب تکان نمی خورد. فردا صبح هم که سروکله ی زائرین اهل قبور، با گلایل های پلاسیده و شیشه های گلاب پیدا می شود، هیچ کس متوجه تغییری در قبرها نمی شود؛ انگار همه چیز همان جوری است که همیشه بوده.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین