رفت و آمد
رفت و آمد

رفت و آمد

نشر آثار برتر
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " رفت و آمد " به تالیف سرکار خانم شکرانه معافی در قالب شعر سپید سروده است . این کتاب در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات آثاربرتر و در ۷۶ صفحه به چاپ رسیده است.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می خوانیم:
نشسته ام
پشت پنجره ی دلتنگی
و در خیابان های رویایم
رفت و آمد نبودنت را
تماشا می کنم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین