رز برفی
رز برفی

رز برفی

نشر ثالث
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

رز برفی روایت تکرار تاریخ است ؛ داستان زنی که می خواهد فراموش کند ، از گذشته خود بگریزد و در نقشی جدید ظاهر شود . اما آیا چنین فرصتی خواهد یافت؟ آیا بر موانع چیره خواهد شد؟
رز برفی داستانی لطیف است ؛ جذاب و در عین حال پرسشگر و چالش انگیز

بخشی از کتاب:
حس میکنم با جمعی که اکنون در آنم فرق دارم . عمارت پر از افراد جوان است و این طور که من می بینم همه زیبارویند اما شاید فقط این شادابی و طراوت جوانی و سرخوشی غیر عادی آن هاست که عمارت را پر کرده است . ظارهرا شور زندگی در تمام آن ها وجود دارد اما من
حس می کنم داغی بر پیشانی دارم که نشان می دهد چه از سر گذارنده ام و چه اندوه سنگینی را تحمل می کنم
شاید فقط چون نمی دانم آن ها در زندگی خود چه درد و رنجی متحمل شده اند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین