راه های ابریشم
راه های ابریشم

راه های ابریشم

نشر مرکز
قیمت: ۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال

راه های ابریشم"، کتابی است از"پیتر فرانکوپن" که یکی از تاریخ دانان دانشگاه آکسفورد بوده و علاوه بر تاریخ "راه های ابریشم"، "تاریخ جهان ازدیدگاهی نو" را از جایی که از آن آمده و جایی که به آن می رویم بیان می کند. از خاورمیانه و سیاست های ناپایدار آن تا چین و پیشرفت اقتصادی اش، این منطقه ی وسیع که از شرق و حوزه ی بالکان تا آسیای جنوبی کشیده شده، در سال های اخیر در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته است. "پیتر فرانکوپن" به ما می آموزد که برای درک ارزش شهرها و ملت هایی که در مسیر تجاری " راه های ابریشم" ساخته شده اند، نیاز است که تاریخچه ی میخکوب کننده ی آن ها را بدانیم.
"پیتر فرانکوپن" دانسته های ما درباره ی جهان را باز تنظیم نموده و توجه همه را به سمت شرق جلب می کند. برای نخستین بار در "راه های ابریشم" بود که شرق و غرب از طریق تجارت و رقابت با هم مواجه شدند و این مواجهه سبب گسترش ایده ها، فرهنگ ها و ادیان بین آن ها شد. از برخاستن و سقوط امپراتوری ها، گسترش آیین بودیسم و ظهور مسیحیت و اسلام گرفته تا جنگ های برجسته و عظیم قرن بیستم، کتاب "راه های ابریشم" به قلم "پیتر فرانکوپن" نشان می دهد که چطور سرنوشت غرب، به طرز جدا نشدنی، وابسته به شرق بوده و هست. این کاوش شگفت انگیز در زمان و تاریخ، درک عمیقی از تحولاتی را که جهان در حال حاضر متحمل می شود به دست داده و چشم انداز شایان توجهی از ظهور قدرت در شرق را نیز به مخاطب ارائه می کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین