رابعه رباعی باران
رابعه رباعی باران

رابعه رباعی باران

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

طیبه بقایی اردکانی شاعری رباعی‌سراست که هم شعر جدی می‌سراید و هم شعر طنز. کتاب حاضر حدود صد و ده رباعی جدی از این شاعر را در خود دارد.

بسترۀ کلی محتوایی رباعی‌های این دفتر، عاشقانه است. او عشق و مناسبات عاشقانه را از زاویۀ دید یک زن می‌نگرد و از این نظر شعرش هویت و شخصیت مستقل خود را دارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین