دیوید ممت: انواع مرغابی و سه نمایشنامه دیگر
دیوید ممت: انواع مرغابی و سه نمایشنامه دیگر

دیوید ممت: انواع مرغابی و سه نمایشنامه دیگر

نشر چشمه
قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال

شايد عجيب باشد دوتا فيلم‌نامه‌نويس که هيچ بنی‌بشری را بنده نيستند و می‌خواهند فيلم‌نامه‌ای جدی و عميق بنويسند، سرِ اين با همديگر دعوا کنند که يک سنجاب کِی و چه‌طوری بايد بيايد دستِ شخصيتِ فيلم‌شان را گاز بگيرد. آدم‌های نمايش‌نامه‌های ديويد مَمِت هميشه‌ی خدا ادا درمی‌آورند که دغدغه‌های‌شان چيزهايی فراتر از مسائلِ پيش‌پاافتاده‌ی زمينی است. چيزی که پته‌شان را روی آب می‌ريزد، نه موقعيت‌های بغرنجی است که گيرشان بيندازد و مستأصل‌شان کند، بلکه زبانِ خودشان است، زبانی سرشار از اضطراب که انتقال‌دهنده‌ی مفهوم يا پيش‌برنده‌ی قصه‌ای نيست، خودش موضوعِ اصلیِ نمايش‌نامه‌های اوست. اين چهار نمونه از کارهای تجربی‌ترِ ممت از قله‌های زبان‌ورزی‌های اويند، قصه‌های آدم‌هايی که حرف می‌زنند و حرف می‌زنند و حرف می‌زنند. اگرچه حرف‌ها قرار است مدام لباسی ديگر روی قبلی‌ها بپوشانند و پنهان‌ترشان کنند، هر‌بار در انتها يکسر برهنه‌اند، پيش ‌روی همه: جايی و راهی برای قايم شدن نيست چون حرف می‌زنند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین