دیوانه خانه تاسیس کرده ام
دیوانه خانه تاسیس کرده ام

دیوانه خانه تاسیس کرده ام

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

سال هاست که دیدنت را
به باران سپرده ام
تا شاد شوند تمام درختان خواب آلود
پس از چند سال آمدی
به همان شکل قدیم
با همان کوله بار غصه ت

تو
به سوی من آمدی
با سیب هایی که
بوی انار داشت…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین