دگرگونی جهان
دگرگونی جهان

دگرگونی جهان

نشر مرکز
قیمت: ۶۵۲,۰۰۰ ریال

جزوه ی مختصری است که در کم تر از چهل صفحه، نوشته ی دو انقلابی جوان، "کارل مارکس" ۲۹ ساله و "فریدریش انگلس" ۲۷ ساله. این اثر در آغاز انقلاب قاره ای ۱۸۴۸ منتشر شد و مهم ترین متن در تاریخ سوسیالیسم است. متنی که به عنوان برنامه ی گرایش انقلابی کمونیستی، راهنمای مبارزه ی عملی و در عین حال نمایان گر مبانی نظری دیدگاهی دانسته می شود که سرنگونی نظام طبقاتی زندگی اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. هم چنین اثری است درخشان با نثری کوبنده و بیانی موجز اما دقیق، که به رغم حجم اندک اش هم ارز مهم ترین شاهکارهای فلسفه سیاسی ارزیابی شده است و...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین