دو لک لک بی خواب
دو لک لک بی خواب

دو لک لک بی خواب

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نسیمی مو‌ها را
از پیشانی‌ات کنار می‌زند
یعنی دستم دارد
به تو فکر می‌کند
بارانی‌ قطره قطره
بر شانه هایت خیس می‌شود
یعنی
دلتنگِ توام
تلفن زنگ می‌زند
و بی تفاوت به آتش سیگارت ادامه می‌دهی
یعنی نیستم
نیستم
نیستم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین