دوشنبه ها باران می بارد
دوشنبه ها باران می بارد

دوشنبه ها باران می بارد

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

زندگی شبیه انگشت من
روی دکمه آسانسوری ست
که به بالا و پایین می رود
دنیا در اختیار من است
بمانم
بروم
یا ...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین