دورهمی
دورهمی

دورهمی

نشر جمهوری
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

"ورونیکا هگارتی" که با خودکشی برادرش متحمل یک شوک شدید شده‌است، به اجبار به زمان‌ها و مکان‌های گذشته بازمی‌گردد. خواننده با افکار و خاطرات ورونیکا همراه می‌شود او در پی پاسخ به این سوال است که چه مسئله‌ای در پیشینه‌ خانواده‌ آنها موجب شده‌است برادرش که نزدیکترین فرد خانواده به او بود گرفتار الکل شود و در پایان خودکشی کند. ورونیکا سعی می کند تراژدی ای را که برای برادرش رخ داده است را درک کند. او از طریق کنکاش در گذشته ی خانواده خود می کوشد تا ریشه حادثه تلخی که برای او اتفاق افتاده را پیدا کند. پرجمعیت بودن این خانواده از مسائلی است که ورونیکا نسبت به آن حس خوبی ندارد. او به این نتیجه می‌رسد که زاد و ولد زیاد در خانواده آنها به طور کاملاً غریزی انجام شده است و هیچ هدفی در آن وجود نداشته است و این از مشکلات اساسی آنهاست. در زمان رویداد داستان همه خواهرها و برادرهای او در جایی دور از هم زندگی می‌کنند و روابط نزدیکی ندارند. آنها برای مراسم تدفین برادرشان لیام گردهم می‌آیند.
بخشی از این کتاب را با هم می¬خوانیم:
آدم¬های اندکی هستند که به ما عشق می ورزند. می خواهم به دخترانم بگویم هر زمان عاشق شوید، اتفاق مهمی افتاده است، حتی در ۱۹ سالگی؛ به خصوصص در ۱۹ سالگی. و اگر بتوانید در ۱۹ سالگی افرادی که عاشق شان بودید را با انگشتان یک دست بشمارید، که چندان میسر نیست، در چهل سالگی شاید و فقط شاید به انگشتان دست دیگرتان هم نیاز پیدا کنید.
این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه ۲۹۶ صفحه توسط نشر جمهوری به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین