دهه ی شصتی ها
دهه ی شصتی ها

دهه ی شصتی ها

نشر فصل پنجم
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

گزینشی از شعر محاوره و ترانه‌های متولدین دهه‌ی ۶۰ به کوشش عزیز عباسی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین