دن کامیلو و شیطان
دن کامیلو و شیطان

دن کامیلو و شیطان

نشر مرکز
قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ ریال

ماجراهای این کتاب و دیگر داستان های مجموعه ی دن کامیلو جایی در دره ی رود پو اتفاق می افتد که تنها رود مهم ایتالیاست. داستان ها در یک دهکده، یک دنیای کوچک در دوران پس از جنگ جهانی دوم رخ می دهند و چون برخی از تقابل های اجتماعی آن زمان، از قبیل تقابل کهنه و نو، کلیسا و ایدئولوژی چپ را تصویر می کردند و نیز به دلیل طنز نیرومند داستان ها و سرزندگی و جذابیت شخصیت ها، خوانندگان بسیاری یافتند. دن کامیلو کشیش دهکده و رقیبش پپونه شهردار چپ گرا، ارکان اصلی ماجراهای این دنیای کوچک اند؛

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین