دندی شهر
دندی شهر

دندی شهر

نشر نیماژ
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

بودلر با مجموعه ی کوچکش توانست طومار تغزل رمانتیک را درهم بپیچد و راه مدرنیسم را باز کند. و بعد،‌ شعرهای منثور،‌برای نخستین بار،‌ در شعر جهان زاده شد. در فضایی زمینی،‌ نفسانی،‌ دارای موسیقی درونی اعجاب انگیز،‌ که بودلر سختگیر را پدر شعر نو جهان می سازد. شاعری سردمزاج که ماه را سنگِ سرد و منزوی آسمان می بیند. او در فلز و عقیق چشم های گربه غوطه ور می شود:

بیا گربه ی قشنگ من!‌چنگال هایت را نشانم نده

بگذار در فلز و عقیق چشم هایت

غوطه ور شوم…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین