دندانه های سین احسانم
دندانه های سین احسانم

دندانه های سین احسانم

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

چاپ سوم

وقتی همه عمر با تو می‌جوشیدم
از عشق چگونه چشم می‌پوشیدم؟
تاثیر تو بیش‌تر به من ثابت شد
در نفی تو هر چه بیش‌تر کوشیدم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین