دنباله ی ستاره دار
دنباله ی ستاره دار

دنباله ی ستاره دار

نشر مایا
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

نوشتن
از خواندن بهتر است
این را آن هایی که سمت چپ تصویر نشسته اند می گویند
دریا طوفانی است
و جواب سوال شما را هم من باید بدهم
قطره قطره
وقتی صحنه ی قتل می چکد
زیاد می شود
پایی که از سمت چپ تصویر می بینم
تقاضا می کند کسی
که نامه ای که در دست دارد را امضا کند
بخاری دوباره داغ می شود
دریا پر از چیزهای جالبی باید باشد
مثلا سفرنامه ای که دیروز مشترک موردنظر داشت
با دقت
در بطری می گذاشت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین