دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت
دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت

دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۴۶۹,۰۰۰ ریال

کتاب حاضر آموزه هایی را به قلم نگارنده در خود جای داده که حاصل از مشارکت او با اساتید الهام بخش زندگی اش و روش های صوفیانه ای است که خود در زندگی به کار بسته و از نتایج آن بهره مند شده است. مطالب یاری بخشی که در این اثر ارائه شده راه را برای مقابله با مشکلات زندگی هموار می کند، افکار مثبت را به دنبال می آورد، به خلق روابطی صحیح منجر می شود، اعتماد به نفس و ارزشمند بودن را هدیه می کند و یادآور می شود که خوبی ما را پیدا می کند اگر وجود خود را پاک نگه داریم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین