دشمنان (یک داستان عاشقانه)
دشمنان (یک داستان عاشقانه)

دشمنان (یک داستان عاشقانه)

نشر نیماژ
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

خب وقت غذا است. برایت چیزی که دوست داری پخته‌ام. آبگوشت بلغور.»
«قول دادی که دیگر گوشت نپزی.»
«به خودم قول داده بودم اما بدون گوشت نمی‌شود غذا پخت. خدا خودش هم گوشت‌خوار است. گوشت انسان می‌خورد. چیزی به نام گیاه‌خواری وجود ندارد. اگر تو هم آن‌چه من دیده‌ام را به چشم می‌دیدی قبول می‌کردی که خدا کشتار را تأیید می‌کند.»
«لزومی ندارد تو آن‌چه را که خدا می‌کند، بکنی.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین