دردسر و دیگر هیچ
دردسر و دیگر هیچ

دردسر و دیگر هیچ

نشر چشمه
قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

همه چیز در مدرسه ی راهنمایی اوداواهاکا یکنواخت و تکراری است و تحمل این وضع برای مگی، هکر باهوشی که شیفته ی کارهای هیجان انگیز است، دیگر امکان ندارد. بعد سروکله ی لنا در مدرسه پیدا می شود و تصمیم می گیرد بهترین دوست مگی باشد، اما مگی رازهایی دارد و باید تصمیم بگیرد چه قدر از آن ها را به لنا بگوید. وقتی مدیر جدید مدرسه تصمیم می گیرد به زور نظم را در مدرسه برقرار کند، مگی و لنا متوجه می شوند دو راه بیشتر ندارند: یا بیرون از ماجرا بایستند و نگاه کنند یا خودشان وارد ماجرا شوند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین