دختر خاکستری
دختر خاکستری

دختر خاکستری

نشر جمهوری
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

ماجرای داستان از زمانی شروع می شود که آیدا عاشق مردی می شود که از چهارسالگی بزرگش کرده است، زمانی که خانواده اش او را پس زدند اما عمید او را پذیرفته بود. مردی که روز به روز در کنارش بود و دوستش داشت. آیدا تمام جراتش را جمع می کند و از عمید خواستگاری می کند و عمید به او می گوید که باید به ایران برگردند و از پدرش اجازه بگیرند و بعد از آمدن به ایران داستان اغاز می شود.
این رمان کوتاه در ۱۰۰۰ نسخه و ۱۰۴ صفحه توسط نشر جمهوری چاپ شده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین