دایره المعارف مصور افسانه ها و اسطوره ها
دایره المعارف مصور افسانه ها و اسطوره ها

دایره المعارف مصور افسانه ها و اسطوره ها

نشر سایان
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

بخشی از کتاب:

اسطوره‌ها در بسیاری از فرهنگ‌های سراسر دنیا، داستان خدایات و قهرمنانان و وقایع بزرگ کیهانی است. آن‌ها به ژرف‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات، نظیر آفرینش جهان و نسل بشر، ماهیت خدایان و ارواح، سرگذشت ما پس از مرگ و چگونگی خاتمه یافتن دنیا می‌پردازند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین