داستان های جبران خلیل جبران
داستان های جبران خلیل جبران

داستان های جبران خلیل جبران

نشر ایجاز
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

برشی از کتاب:پس از اندکی، دخترک به سیاهی چشمان علی نگاه کرد، نسیم با موهایش بازی می‌کرد و گویا لب‌های نسیم پنهانی می‌خواست او را ببوسد. بر خلاف میل باطنیش با سرانگشتان سحرآمیز او عشق‌بازی زبان و لبانش را احساس کرد و با صدایی شیرین و در عین حال دردناک گقت...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین