خیابان های خلوت شهر
خیابان های خلوت شهر

خیابان های خلوت شهر

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

ذهنم خالی است
از خاطراتی
که تمنای فراموش کردن شان
مرا تا مرز دیوانگی می برد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین