خوشه های خاک
خوشه های خاک

خوشه های خاک

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " خوشه های خاک " در برگیرنده ی اشعار آزاد بهرنگ حیدری می باشد که در ۹۰ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

از هِی هِیِ کوچِ طایفه ام جا مانده ام
و سیاه چادر را دزدیدم برای شب
وقتی که جدی ترین جریانِ زندگی ام
از چشم هایت گذشت.
اما هنوز
کسی آسمان را بی عشق می خواهد
و هیچگاه برای من جدی نخواهد بود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین