خودکِشی
خودکِشی

خودکِشی

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال

خودکشی مجموعه شعر و نقاشی، نخستین کتاب امیر منتظری شاعر و نقاش است.
تمام شعر های این کتاب توسط شاعر دکلمه شده و لینک شنیدن دکلمه هر شعر هم در کتاب منتشر شده است.
- از متن کتاب -

حقیقت دیگر مرگبار نیست
پادزهر های زیادی
برای آن تدارک دیده اند

حقیقت خطایی ست
که بدون آن نمی توان زیست
که دشمن حقیقت،
نه دروغ،که ایمان است

باری
چراغی که روشن کرده ایم
بیش از آنکه نور بیفشاند
سایه آفریده است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین