خلسه ...
خلسه ...

خلسه ...

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر خلسه نخستین کتاب شعر سرکار خانم نگین امینی می باشد که در قالب شعر آزاد سروده شده.مضامین کتاب بیشتر اشعار عاشقانه را در بر می گیرد.این کتاب در سال ۱۳۹۷ و در ۷۸ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می خوانیم:
خسته ام
از دست در گریبان خودم در آیینه نهادن
دوست داشتن تنهایی که مزه نمی دهد
دوستت دارم باید بوی تو را بدهد...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین