به خزانمان
به خزانمان

به خزانمان

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " به خزانمان" دومین کتاب طاها خالقی می باشد که در پاییز ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثاربرتر در ۱۰۷ صفحه به چاپ رسیده است.
متن زیر از همین کتاب انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

آن مساحت نادیده‌ای که نشان از پایان سقوط دارد ، حتی اگر منتهی به مرگ بشود نیز از حیرانی سقوط بهتر است. زمستان اگر گور باشد، پاییز خس‌خس سینه‌ی پر ترک آنی‌ست که ابر دوا و الکل بر بسترش روان گشته. انتظار مرگ را می‌کشد و زندگی برایش آن نقطه‌ی پرسان و بی‌جوابی‌ست که گوشه‌ی نگاه لرزانش مانده ، قی کرده و نیست خواهد شد. پاییز آفریدگاری عقیم است. بغضش اگر بترکد هم ، بر نشان قبر برگ‌ها می‌کوبد . این‌گونه‌ است که آغاز و پایان حیاتمان با خزان قرابت دارد؛ یک سقوط نامعلوم به نقطه‌ای که شاید خاک خواهد بود . به‌خزانمان!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین