خاموشی مطلق
خاموشی مطلق

خاموشی مطلق

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " خاموشی مطلق " جدیدترین کتاب آذر عاصمی می باشد که در ۹۰ صفحه در بهار ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

من در تو گم می‌شوم
تو در من
عکس‌هایمان را
به روزنامه می‌دهند
ولی هرگز پیدایمان نمی‌کنند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین