حدود
حدود

حدود

نشر نیماژ
قیمت: ۸۵,۰۰۰ ریال

محبوبم
اگر مرگ به سراغت می آید
کاش به هیئت سل بیاید
به هیئت سرما
نه”حمله‌ی‌انتحاری” .
باید وقت داشته باشی
مرور کنی خاطراتت را
تنت را
رفتنت را
نه این که با پاهای خودت از خانه برآیی
و تنها کفش هایت را بیابیم در بازار
و دست هایت را پیدا نتوانیم
لبخندت را
نگاهانت را پیدا نتوانیم.

با چشم های خودم باید
ببینم مرگت را
نفسِ تمامت را
انگشتانم باید پلک هایت را بسته کنند
مگر نه باور نمی کنند تا ابد
باور نمیکنم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین